Screeningen
Wel screenen of niet screenen?

Wel screenen of niet screenen?

Ja, als u het aan ons vraagt wel. Uw organisatie kan behoorlijke schade oplopen als één van uw medewerkers of zakenpartners frauduleus handelt. Interne criminaliteit veroorzaakt mogelijk niet alleen financiële verliezen: het imago van uw organisatie kan ook een deuk oplopen. Voordat u een samenwerkingsverband aangaat (met een medewerker of zakenpartner), is het verstandig deze te screenen. Mocht er een integriteitsrisico zijn, dan komt u dit met een screening te weten. 

Screenen op professionele wijze? Schakel een professional met ervaring in.

R&B Haaglanden helpt u graag met het screenen van personen, deze screening is toepasbaar op:
1. screenen van zakenrelaties
2. screenen van sollicitanten (pre-employmentscreening)
3. screenen van medewerkers (in-employmentscreening) 

Waarom screenen?

De behoefte aan en noodzaak tot het screenen van (toekomstig) medewerkers groeit. Van corporate tot non-profit tot het midden- en kleinbedrijf, werknemers veranderen vaker van baan, de flexibele schil groeit en onjuistheden op het CV nemen toe. Een goede screening is van groot belang, aangezien de potentiële schade als gevolg van fouten of fraude vaak niet te
overzien is. Een juiste screening is proportioneel: een hoge functie vraagt om een uitgebreide screening en een lage functie om een screening van simpeler aard. Aan het einde van de screening weet u of er aan een kandidaat integriteitsrisico’s kleven en wat de aard en de omvang hiervan is. 

Screenen op maat

Screenen is maatwerk. Daarom stellen we op basis van uw wensen en bedrijfsprocedures een pakket op maat voor u samen. De zwaarte van de screening hangt samen met de risico’s voor de kwetsbare processen binnen uw organisatie. Op basis van een risicoanalyse kunt u opties als het controleren van diploma’s en werkervaring toevoegen of weglaten. Iedere
functie vraagt om een eigen screening op maat. 

Voorbeeld van een screeningstraject

U krijgt bij ons, zoals gezegd, altijd een screening op maat, die volledig is afgestemd op uw bedrijfssituatie. Een voorbeeld
van een screeningstraject is:
• Eén van onze specialisten bepaalt in overleg met u het risicoprofiel en screeningprofiel voor de functie of de beoogde zakenrelatie. Dit gebeurt op basis van een eventueel aanwezig protocol screeningen en/of een functiebeschrijving.
• U brengt de kandidaat op de hoogte van het feit dat er een screening plaatsvindt. Het is aan te raden om dat ook in een wervingsadvertentie mede te delen.
• Nadat de kandidaat een toestemmingsverklaring heeft ondertekend, starten wij de screening.
• U ontvangt binnen de afgesproken tijd een mondelinge rapportage van de bevindingen. Later volgt een schriftelijke rapportage waarin we alle bevindingen en adviezen nogmaals helder benoemen. 

Een screening bestaat onder andere uit het:

• voeren van een intakegesprek over de kandidaat en de functie
• analyseren van een door een kandidaat ingevulde vragenlijst
• aanvragen en controleren van de Verklaring Omtrent Het Gedrag
• aanvragen en controleren van de gegevensuitdraai Stichting Bureau Krediet Registratie
• onderzoeken van openbare registers, databanken, archieven, naslagwerken, Europese sanctielijst en overige bronnen
• analyseren van het curriculum vitae
• uitvoeren van een integriteittest en het analyseren van de resultaten
• voeren van een gesprek met de kandidaat
• verifiëren van documenten en bescheiden zoals diploma’s, arbeidsovereenkomsten, loonstroken en andere (zakelijke) producties
• verifiëren van het zakelijk verleden en/of arbeidsverleden
• verifiëren van de opleiding in samenwerking met de Dienst uitvoering Onderwijs (DUO)
• vaststellen van de identiteit en controle van het identiteitsbewijs op geldigheid en echtheid 

Screenen voor hogere functies met unieke Risico Methode Screening:

Indien u een sollicitant voor een hogere functie wilt screenen, bieden wij u de Hoffmann Risico Methode Screeningen (HRMS) aan. Uniek aan deze methode is het feit dat u naast een reguliere screening en analyse van de resultaten ook een waardering van de bevindingen van de integriteit van de kandidaat krijgt. Onze specialisten wegen op objectieve wijze
eventueel aanwezige risico-indicatoren. Na het onderzoek ontvangt u een rapport met de bevinding. Bijzonderheden worden in combinatie met een aanduiding van hun relevantie aangegeven. 

Samenwerking met CV OK:

Toch een cv checken maar geen tijd voor een uitgebreid onderzoek? In een aantal gevallen werken wij samen met CV OK.
U maakt dan gebruik van een effectieve en zeer snelle screeningsmethode voor nieuwe medewerkers. Deze voordelige methode is digitaal en zeer gebruiksvriendelijk en daarom geschikt voor het screenen van een groot aantal kandidaten per jaar. Bij een zeker volume zetten wij de digitale screening op contractbasis voor u in. U ontvangt na afloop van de screening
een online rapportage waarin wij alle stappen die wij tijdens de screening hebben gezet, hebben gerapporteerd. 

Meer weten over screeningen?

Vraag vrijblijvend advies aan: neem contact met ons op.

Heeft u een vraag of probleem?

Neem contact op en plan een afspraak in voor een verhelderend gesprek.